Medición de igualdade na programación / cartel dun evento de música ao vivo

NÚMERO DE ARTISTAS EN SOLITARIO

Número de mulleres

Número de homes

NÚMERO DE BANDAS

Número de bandas femeninas

Entendemos por “número de bandas femininas” aquelas nas que o proxecto está liderado por unha muller, aínda que parte da banda estea integrada por músicos masculinos.

Número de bandas masculinas

Entendemos por “número de bandas masculinas” aquelas nas que o proxecto está liderado por un home, aínda que parte da banda estea integrada por músicos femininos.

Número de bandas mixtas

Entendemos por “número de bandas mixtas” aquelas lideradas por homes e mulleres, independentemente dos integrantes das bandas.

NÚMERO DE ARTISTAS NO ESCENARIO

Número de mulleres

Número de homes