Mesuratge d’igualtat a la programació / cartell d’un esdeveniment de música en viu

NÚMERO D’ARTISTES EN SOLITARI

Nombre de dones

Nombre d’homes

NÚMERO DE BANDES

Nombre de bandes femenines

Entenem com a nombre de bandes femenines aquelles en les quals el projecte està liderat per una dona, tot i que part de la banda estigui integrada per músics masculins.

Nombre de bandes masculines

Entenem com a nombre de bandes femenines aquelles en les quals el projecte està liderat per un home, tot i que part de la banda estigui integrada per dones músiques.

Nombre de bandes mixtes

Entenem com a nombre de bandes mixtes aquelles liderades per dones i homes, independentment dels integrants de la banda.

NÚMERO D’ARTISTES A L’ESCENARI

Nombre de dones

Nombre d’homes